New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Det behöver inte vara svårt...

Det är egentligen en självklarhet att det ska vara roligt att gå till jobbet, men att skapa en arbetsplats där alla verkligen känner sig hemma kan vara lättare sagt än gjort. Det är en bra idé att söka hjälp utifrån, innan onödig stress får negativa konsekvenser för företaget.

Jag är både arbetsterapeut och coach, och arbetar proaktivt med både arbetsgrupper och enskilda individer.  Genom en liten ekonomisk insats kan du undvika de stora kostnaderna som korttidssjukskrivningar, rehabilitering och nyrekrytering innebär.

Välkommen in
Välkommen till vårt samarbete!
Kollegialt stöd
Vi kan hjälpa varandra tillsammans.

En sund arbetsplats gynnar alla

 

  • Den enskilde individen mår bättre, både fysiskt och psykiskt, och blir engagerad i arbetsplatsens utveckling.
  • Arbetsgruppen blir ett ihopsvetsat team som kan diskutera och skapa gemensamma, resultatinriktade lösningar.
  • Kunderna blir väl bemötta och känner av den positiva stämningen.

Både arbetsterapi och coaching syftar till att  åstadkomma positiva förändringar för både chefer och anställda. Med min mångåriga erfarenhet och breda kompetens kan du känna dig trygg med att vi tillsammans skapar en hälsofrämjande och hållbar arbetsplats för både dig och dina medarbetare.

Med medarbetare som är glada och känner sig delaktiga kommer företaget att blomstra. Sjukskrivningarna minskar, produktiviteten och lönsamheten ökar för företaget. Arbetsplatsen får gott rykte och nyrekrytering blir lättare. Du hittar mer information om mina arbestområden i menyn.

"30-minutaren"

30-minutaren är en kostnadsfri workshop där jag med det digitala verktyget Menti visualiserar vad gruppdeltagarna anser är viktigt, och visar på områden som kan förbättras. Jag inspirerar till delaktighet och engagemang i det egna utvecklingsarbetet.

30-minutaren
En ögonöppnande workshop.