New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

30-minutaren

30-minutaren är en kostnadsfri workshop för en hel arbetsgrupp och utförs på arbetsplatsen eller via Zoom. Arbetsgruppen svarar anonymt på frågor om arbetsplatsen med hjälp av det digitala verktyget Menti. Svaren presenteras som ordmoln direkt på en gemensam skärm.

Ordmoln

Workshopen fungerar som en ögonöppnare och inspiration för ledning och medarbetare. På 30 minuter får du ett nytt perspektiv på dina medarbetares upplevda arbetsmiljö.
Med denna kunskap kan ert utvecklingsarbete få rätt fokus och medarbetarnas engagemang och delaktighet stimuleras.
Efter workshopen samtalar vi tillsammans om vad resultatet pekat på och bestämmer hur du vill använda dig av vad som kommit fram.

Jag kan utvecklingsarbete, ni kan er arbetsplats och verksamhet.