New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Ett sammansvetsat team

Det vanligaste målet med gruppcoaching är att människor med varierande kompetens och erfarenhet ska lära sig att dra åt samma håll för en gemensam sak. Det kan vara att öka företagets vinst, skapa ett gott samarbetsklimat, övervinna svårigheter eller vinna en turnering. Gruppens förutsättningar och mål är avgörande för samtalets riktning.

En grupp består av 2 – 12 personer och kan vara av vitt skilda slag. Upplägget skiftar beroende på gruppens sammansättning och målsättningen med coachingen. Hur långa träffarna är, vad de ska innehålla och andra ramar bestämmer vi tillsammans. 

Utanför
En i teamet?

Ledningsgrupper och arbetsgrupper 
För att vara en fungerande lednings- eller arbetsgrupp behövs samsyn och gemensamt förhållningssätt. Under min vägledning bygger gruppen tillsammans en trygg arbetsstruktur med ett genomtänkt upplägg och rättvis arbetsfördelning.

Familjer, par och vänner
I privatlivet finns också människor som kan behöva hjälp att gemensamt komma fram till hur de bäst ska fungera tillsammans. Till exempel samtal om prioriteringar eller samförstånd kring hur krävande barn ska bemötas.

Tillsammans

Stresshantering genom gruppcoaching 
Förståelse för varandras upplevelse och att tillsammans komma fram till hur en stressad situation ska hanteras är en förutsättning för ett effektivt teamarbete. Gruppcoaching runt vad stressen innebär och vad man tillsammans kan göra åt den är då en bra idé.

Gruppcoaching kräver förberedelser för att fungera bra. En inledande kontakt med mig för att beskriva nuläget är ett första steg i rätt riktning. Ett väl fungerande team eller arbetsgrupp ökar effektivitet och välmående.