New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

HB-modellen

Ett arbetsterapeutiskt arbetssätt

En arbetsterapeut börjar alltid arbetet med en inventering av klientens status och möjligheter för att sedan tillsammans hjälpa klienten att leva ett så bra liv som möjligt trots funktionshinder eller andra svårigheter. 

HB-modellen är utvecklad av Gunnel Rehn och Carina Rönnlund. Den syftar till att förklara metodiken Hitta Balansen använder i arbetet med grupper. Metodiken bygger på många års erfarenhet inom arbetsterapi. 

HB-modellen

Arbetsterapeut och konsult

Som konsult arbetar jag med samma grundinställning, oavsett om det handlar om arbetsmiljöfrågor eller  stresshantering. Hitta Balansen ser framför allt på arbetsgruppen i deras arbetsmiljö. En grupp består alltid av individer med olika värderingar och tankar som behöver fungera tillsammans. Ett gott samarbete skapas bäst genom samtal, övningar och undervisning i gruppen. Alla får höra samma sak och blir medvetna om att alla behöver tänka på hur det egna beteendet påverkar gruppen i stort. 

Arbetsgruppens betydelse

Hitta Balansen arbetar företrädesvis med hela arbetsgruppen där problemet finns. Jag kan arbetsmiljöarbete, men arbetsgruppen är experter på sin egen arbetsmiljö. De utgör också varandras arbetsmiljö och genom insikt om sin egen betydelse och samtal om vad som är viktigt för att alla ska må bra på jobbet, kan detta leda till stora förbättringar.

Arbetet med hela gruppen kan vid behov kombineras med enskilda insatser.

HB-modellens tre faser. 
Identifikation
Innan det egentliga arbetet påbörjas är det avgörande att säkerställa vilka de viktigaste frågorna och utvecklingsområdena är. En noggrann datainsamling där både ledningen och den aktuella arbetsgruppen engageras visar var arbetets fokus bör vara.
Utveckling
Under utvecklingsfasen tar Hitta balansen fram en skräddarsydd lösning baserad på data inhämtad i identifikationsfasen.
Implementation 
Beroende på kundens önskemål hjälper Hitta balansen arbetsgruppen att omsätta åtgärdspaketet som tagits fram under utvecklingsfasen i verkligheten, med nya rutiner och nya sätt att kommunicera m.m. Hur det fortsatta arbetet ska se ut beslutas i samtal med ledningen.

Proaktiv mm

HB-modellens värdeord

Proaktivt arbete
Hitta Balansen fokuserar inte bara på aktuella problem och frågor som redan är kända. Jag ger kunskap om varningssignaler för negativ stress och ger dig och gruppen verktyg för att ni själva eller tillsammans ska kunna hantera framtida svårigheter i ett tidigt skede. Målet är att ni själva ska kunna hantera problem innan de blivit så stora att de leder till sjukskrivningar.

Delaktighet – att arbeta tillsammans
Att anlita Hitta Balansen är alltid att inleda ett samarbete. Jag arbetar med er och tillsammans hittar vi en skräddarsydd lösning.
Inflytande och delaktighet är en förutsättning för en frisk arbetsplats. Medarbetarna uppmuntras till att bidra med idéer som förbättrar både arbetsplatsen och verksamheten. Alla i arbetsgruppen har sina specialkunskaper och ibland outforskade kompetenser som de kan använda för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö. Med inflytande föds kreativitet som kan spara tid, resurser och pengar. 

Långsiktighet 
Att arbeta proaktivt är ingenting som ger resultat och bättre lönsamhet på några veckor, det är en långsiktig investering. Gemensamma beslut som bygger på samarbete och kommunikation betyder att lösningarna kommer att fungera i längden. En arbetsplats där alla trivs och kan utvecklas som människor är en hälsofrämjande arbetsplats.