New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Identifikation

För att ta fram en lösning som är anpassad till just er arbetsplats ingår alltid en grundlig inventering av den nuvarande situationen. Det är ert beslut om alla delar

i datainsamlingen ska ingå i förarbetet, men för att jag
ska kunna garantera hög kvalité är vissa delar av datainsamlingen obligatoriska. 

Identifikation

Behovsinventering
För att skapa en bild av ditt behov behöver jag träffa dig en eller flera gånger. Samtalen skapar ett underlag och blir till en enkät, speciellt framtagen för din verksamhet och dina medarbetare. Hitta Balansen använder sen enkäten för att samla in information. En workshop om de aktuella behoven är, liksom ovanstående, obligatoriska inslag i datainsamlingen. Workshopen genomförs på en plats du bestämmer eller via Zoom. 

Behovsinventeringen kan kompletteras med individuella samtal eller intervjuer med deltagarna i arbetsgruppen. Andra verksamhetsanpassade åtgärder kan också läggas till efter önskemål. 

Verksamhetsanalys
Identifikation av svårigheterna inom arbetsmiljö, kommunikation och stress är nödvändig för att skapa lösningar anpassade för arbetsplatsens behov. Hitta balansen urskiljer med hjälp av insamlat material från workshop, enkät och samtal vilka frågor som är viktigast för företaget och tar fram ett åtgärdsförslag. Det kan vara utbildningar, samtal och övningar med delar av eller hela arbetsgruppen, ibland också individuella coachande samtal. 

Olika åtgärdsförslag
Ett verksamhetsanpassat åtgärdsförslag presenteras.

Åtgärdsförslag
Förslaget på hur verksamheten ska anpassas presenteras på en gemensam träff med klient och eventuell ledningsgrupp. Den har utgångspunkt i det jag sett under datainsamlingen och de problemområden som jag identifierat i analysfasen. Du kan välja att ta bort eller lägga till delar i förslaget men det finns alltid vissa moment som måste vara med för att säkra kvaliteten på arbetet. 

Under träffen diskuterar vi förslaget och gör en överenskommelse om fortsatt arbete tillsammans med Hitta Balansen.