New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Implementation

Målet med Hitta Balansens arbete är att du ska bli oberoende av hjälp utifrån när du själv fortsätter utvecklingsarbetet och stresshanteringen på arbetsplatsen, men om du upplever ett behov av extra stöd så finns jag tillgänglig även i fortsättningen.

En överenskommelse om fortsatt arbete med Hitta Balansen görs alltid i slutet av utvecklingsfasen. Hur kommande arbete tillsammans med Hitta Balansen ska se ut bestäms utifrån den aktuella situationen tillsammans med dig. Det finns möjlighet att ändra sig allt eftersom nya omständigheter dyker upp.

Fungerande metoder
Fortsatt arbete tillsammans.

Några exempel:

  • Fortsatt eget arbete utan handlingsplan
  • Fortsatt eget arbete med handlingsplan.
    Jag hjälper er att utveckla en handlingsplan för ert fortsatta utvecklingsarbete. Detta för att försäkra er om vad ni vill göra, hur och när det ska göras samt vem som är ansvarig för att det blir gjort.
  • Eget arbete med stöd av Hitta Balansen när ett särskilt behov uppstår.
  • ”Steget före” är ett årsabonnemang som innebär att du som kund får kontinuerlig hjälp av Hitta Balansen att utvärdera den aktuella situationen på din arbetsplats. 
    Jag skickar ut samma enkät som användes för kvalitetssäkring efter utvecklingsfasen en gång varje kvartal. Jag sammanställer och analyserar resultatet och presenterar eventuella åtgärdsförslag som du och ev. ledningsgrupp får ta ställning till. Enkäten kan justeras efter era behov.