New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Individuell coaching

Alla möter utmaningar i livet, och att få samtala med någon som inte är involverad i en svår eller jobbig situation kan vara både befriande och förlösande. Att få sätta ord på och beskriva upplevda svårigheter gör att du själv också blir medveten om problematiken på ett annat sätt.

Vilka situationer som gör att bägaren rinner över är olika för alla.

Spegelbild
Gruppcoaching
  • Runt dig själv – ensamhet, dålig självkänsla, ångest, depression, känsla av att inte räcka till.
  • Livskriser – dödsfall i din närhet, skilsmässa/separation, övergrepp eller annan utsatthet.
  • I arbetslivet – för mycket eller för lite arbete, svårigheter med arbetskamrater eller chef, jobbig psykosocial arbetsmiljö med mera.
  • I familjelivet – kärleksbekymmer, barnuppfostran, brist på nära relationer, slentrian i förhållandet, etc.

Eller något helt annat som är viktigt för dig.

Stresshantering genom coachande samtal riktar sig till dig som upplever att dina resurser och din tid inte räcker till, du som har mer på din ”Att-göra-lista” än det finns tid till eller som behöver samtala om hur du ska prioritera. 

Att prata med någon utomstående om hur du ska få ditt ”Livspussel” att gå ihop, och vad du kan välja bort med gott samvete, är en effektiv metod för att se möjligheter i sin stressiga tillvaro. Tillsammans försöker vi vända situationen och göra svårigheterna hanterbara. Vi söker möjligheter som vi under samtalet förvandlar till insikter och handlingar.

I det coachande samtalet är det alltid du som bestämmer agendan. Bara du bestämmer vad du vill tala om och vilka handlingar du vill genomföra. Det är också du som har ansvaret och genomföra det vi kommit överens om under samtalets gång. Det coachande samtalet följer din agenda.

Glad ballerina