New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Kontakt

Jag heter Gunnel Rehn och är arbetsterapeut och coach. Under min utbildning till arbetsterapeut fick vi en tröja med texten “Vi arbetar för att du inte ska behöva oss” och det är en devis jag fortfarande har med mig. Jag vill ge de jag arbetar med hjälp till självhjälp, det vill säga – ge den arbetsgrupp jag jobbar med verktyg och kunskap så att de själva kan ta hand om mindre svårigheter på ett tidigt stadium, innan de växer till stora problem.

  • Som distriktsarbetsterapeut hjälpte jag funktionshindrade och sjuka att hitta sätt att sköta sitt dagliga liv trots sina begränsningar. Grunden för arbetet var att få patienten att acceptera den rådande situationen och ge dem motivation att sträva efter förbättringar och nya möjligheter.
  • Som sjukskrivningskoordinator samordnade jag ett multidisciplinärt team i arbetet tillsammans med långtidssjukskrivna.
  • Som konsult har jag arbetat med utvecklingsfrågor på en rad arbetsplatser.
  • Som ordförande i Sävaråkykan har jag hjälpt individer med väldigt olika ståndpunkter att hitta enighet. Mitt engagemang i kyrkan och min tro har format min människosyn, det är min grund och ger mig trygghet.  
Glad en höstdag

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, diplomerad coach på ACC-nivå och konsult/utbildare

Jag har många års erfarenhet av se människors behov och att skapa en bra arbetsmiljö. Tillsammans kan vi skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsplats där alla trivs och är effektiva.