New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Stresshantering genom coachande samtal

Att arbeta med upplevd stress genom coachande samtal leder till att medarbetaren får en större förståelse för sin situation och en insikt om vad som kan göras, både på individ- och organisationsnivå.

Erbjudandet riktar sig till arbetsgivare som upplever att coaching kan vara en stresshanteringsmetod för sina medarbetare. Samma möjlighet finns också beskrivet under individuell coaching, men då förutsätts att den som coachas betalar själv.

Arbetet inleds alltid med samtal mellan er, medarbetaren och arbetsgivaren, där ni drar upp vilka riktlinjer som ska gälla för samtalsserien. Alla coachande samtal är konfidentiella. Den som coachas ska känna sig trygg i vetskapen att information inte förs vidare från våra samtal. Endast efter medgivande kan information om våra samtal komma fram till dig som beställare.

HItta Balansen
Balans i livet.
Coachande samtal
Coachande samtal om stress = friskvård

Friskvård
Stresshantering genom coachande samtal är avdragsgillt och betraktas som friskvård när arbetsgivaren betalar.

Jag erbjuder olika upplägg, som fastställs efter ett inledande samtal med medarbetaren. 

Arbetsgång

Inledande samtal – mellan dig, din medarbetare (klienten) och senare information till mig om samtalsseriens mål och önskat upplägg.

Coachande samtal x 3Medarbetarens agenda styr samtalens innehåll. Jag som coach vägleder klienten mot lösningar runt det som klienten väljer att ta upp. Samtalets fokus kan kligga på olika delar i den upplevda stressen, allt från en jobbig hemsituation till arbetsrelaterade svårigheter. Om behov finns erbjuds fler coachande samtal.

Rabatterat erbjudande – Allas arbetsliv ser olika ut och utmaningarna varierar över tid. Du som arbetsgivare kan köpa ett klippkort för 10 tillfällen som du kan utnyttja när behovet finns. Klippkortet är inte individuellt, men för att fungera som stresshantering behöver jag dock träffa varje klient minst tre gånger.